Der Verband der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei hat in den einzelnen Regionen der Slowakei Ansprechpersonen, an die sich mit Ihren Anliegen gerne wenden können und die Sie gerne beraten können.

Zu den wichtigsten Aufgaben der Ansprechpersonen gehören die Koordinierung von sprachenpolitischen Aktivitäten und die Unterstützung der Kampagne zur Förderung der deutschen Sprache. Diese Aktivitäten werden in enger Zusammenarbeit mit dem Verband durchgeführt.

 • Ing. Beáta Krajčovičová, Základná škola, Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava; beatka.krajcovicova@gmail.com
 • Mgr. Monika Vaculková, Základná škola, Ulica Jána Bottu 27, Trnava; vaculkova.monika@yahoo.de
 • Mgr. Lýdia Muráriková, Základná škola Ľudovíta Štúra, Pionierska 4, Šaľa; zspiosa@centrum.sk
 • PaedDr. Marta Lacková, Základná škola, Školská ul. č. 3, Spišské Podhradie; lackova4@gmail.com
 • Mgr. Vladimír Cepko, Základná škola, Duchnovičova ul. 480/29, Medzilaborce; cepkovlado@centrum.sk
 • Mgr. Eva Plavčanová, Pedagogická a sociálna akadémia, Kmeťovo stromoradie 5, Prešov; e.plavcanova@gmail.com
 • MVDr. Beata Hodulová, Stredná odborná škola technická a agropotravinárska, Okružná 61, Rimavská Sobota; beba@slavko.sk
 • Mgr. Alena Honeková, Gymnázium, Školská 234/8, Považská Bystrica; alena.honekova@gympb.sk‎
 • Mgr. Denisa Orvošová, Gymnázium Ľ. J. Šuleka, Pohraničná 10, Komárno; dorvosova@gmail.com
 • PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD., Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, Katedra germanistiky, Tajovského 40, Banská Bystrica; nadezda.zemanikova@umb.sk
 • Mgr. Ľubica Korečková,detašované pracovisko RP MCP Prešov v Košiciach, Južná trieda 10, Košice, lubica.koreckova@mpc-edu.sk
 • Mgr. Jana Juhásová, PhD., Katolícka univerzita, Filozofická fakulta, Katedra germanistiky, Hrabovská cesta 1, Ružomberok, jana.juhasovakg@ku.sk
 • PhDr. Helena Hanuljaková, Jazyková škola, Palisády 38, Bratislava, hanuljak@nextra.sk
 • Mgr. Michal Dvorecký, PhD., Universität Wien, Institut für Germanistik, Fachbereich DaF/DaZ, Porzellangasse 4, 1090 Wien, m.dvorecky@gmail.com
 • Mgr. Ľubica Babjaková – Základná škola Ľ. Fullu, Maurerova 55, Košice. lubka.babjakova@gmail.com