Moderné trendy vo vyučovaní nemčiny, 26. 8. 2021 ŠPÚ

Štátny pedagogický ústav v Bratislave v spolupráci s Edukácia @ Internet organizuje dňa 26. augusta 2021 v Štátnom pedagogickom ústave stretnutie učiteľov nemeckého jazyka a učiteľov zo škôl s vyučovaním nemeckého jazyka. V rámci vzdelávania budú mať učitelia možnosť sa oboznámiť nielen metodikou CLIL, ale aj s novými trendami vo vyučovaní. Podrobnejšie informácie sú v […]

IDT Wien 2022

Die XVII. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer findet am 15. – 20. August 2022 in Wien statt. Website der Tagung:https://www.idt-2022.at/

Neuer IDV-Vorstand 2021-2025

Die IDV-Verbandsvertreterinnen und -vertreter haben am 29. Juli 2021 im Rahmen der Online-Versammlung mit Vorstandswahlen den neuen IDV-Vorstand für die Amtsperiode 2021-2025 gewählt. Nähere Informationen: https://idvnetz.org/aktuelles/neuer-idv-vorstand-2021-2025

Dotácia na učebnice

Milí učitelia nemeckého jazyka, ministerstvo školstva poskytuje dotáciu na učebnice. Zoznam ponúkaných učebníc nájdete tu https://edicnyportal.iedu.sk/Documents/Show/98Nachádzajú sa tu aj učebnice cudzích jazykov – na konci dokumentu. Podrobné informácie nájdete tiež tu: https://www.minedu.sk/26862-sk/rok-2021/Neváhajte sa pýtať na ponúkanú dotáciu na učebnice cudzích jazykov na svojej škole. S pozdravom Mgr. Ľubica Babjaková členka výboru SUNG

Internationales Parlaments-Stipendium des Bundestages (IPS)

Hochschulabsolventen (inkl. Bachelor) können sich bis zum 31. Juli um das Internationale Parlaments-Stipendium des Bundestages (IPS) bewerben und somit die Abläufe im Deutschen Bundestag mitverfolgen. Das Programm dauert vom 1. März bis zum 31. Juli. Nähere Informationen für slowakische Stipendiaten finden Sie hier:https://www.facebook.com/DeutscheBotschaftPressburg/posts/2961002454136374

CLIL-Fortbildung

Liebe SUNG-Miglieder, wir möchten Sie auf eine CLIL-Fortbildung im Bereich Fremdsprachen (Englisch und Deutsch) aufmerksam machen. Nähere Informationen finden Sie unten.Ihr SUNG-Team Vzdelávanie pre učiteľov v metodike CLIL v dňoch 21. januára a 5. februára sa uskutoční vzdelávanie aj preučiteľov nemeckého jazyka zamerané na metodiku CLIL. Školiteľmibudú uznávaní odborníci v oblasti CLIL, Kevin Schuck (AJ) […]