SUNG: Stammtisch 27. 4. 2022 Košice

Milé kolegyne, milí kolegovia, srdečne Vás pozývam na stretnutie učiteľov nemeckého jazyka, na ktorom sa už môžeme vidieť osobne a bez rúšok z tváre do tváre. Stammtisch sa uskutoční v stredu 27.4.2022 o 15:30 hod. v priestoroch Kultúrno-vzdelávacieho centra pri Štátnej vedeckej knižnici vedľa nemeckej študovne na Pribinovej ulici v Košiciach. Spoluorganizátorom podujatia je Štátna […]

Aufruf: Slowakische Zeitschrift für Germanistik 1/2022

Beiträge mit folgenden Schwerpunkten sind willkommen: sprach-, literatur- und übersetzungswissenschaftliche Beiträge wie auch Beiträge zur Forschung und Lehre aus allen für Deutsch als Fremdsprache relevanten Bereichen. Abgabetermin für Beiträge: 30. April 2022 (szfg@sung.sk). Manuskripthinweise

Moderné trendy vo vyučovaní nemčiny, 26. 8. 2021 ŠPÚ

Štátny pedagogický ústav v Bratislave v spolupráci s Edukácia @ Internet organizuje dňa 26. augusta 2021 v Štátnom pedagogickom ústave stretnutie učiteľov nemeckého jazyka a učiteľov zo škôl s vyučovaním nemeckého jazyka. V rámci vzdelávania budú mať učitelia možnosť sa oboznámiť nielen metodikou CLIL, ale aj s novými trendami vo vyučovaní. Podrobnejšie informácie sú v […]

IDT Wien 2022

Die XVII. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer findet am 15. – 20. August 2022 in Wien statt. Website der Tagung:https://www.idt-2022.at/

Neuer IDV-Vorstand 2021-2025

Die IDV-Verbandsvertreterinnen und -vertreter haben am 29. Juli 2021 im Rahmen der Online-Versammlung mit Vorstandswahlen den neuen IDV-Vorstand für die Amtsperiode 2021-2025 gewählt. Nähere Informationen: https://idvnetz.org/aktuelles/neuer-idv-vorstand-2021-2025

Dotácia na učebnice

Milí učitelia nemeckého jazyka, ministerstvo školstva poskytuje dotáciu na učebnice. Zoznam ponúkaných učebníc nájdete tu https://edicnyportal.iedu.sk/Documents/Show/98Nachádzajú sa tu aj učebnice cudzích jazykov – na konci dokumentu. Podrobné informácie nájdete tiež tu: https://www.minedu.sk/26862-sk/rok-2021/Neváhajte sa pýtať na ponúkanú dotáciu na učebnice cudzích jazykov na svojej škole. S pozdravom Mgr. Ľubica Babjaková členka výboru SUNG