Ringvorlesung: Ziel Gesundheit: Gesundes Lehren und Lernen von Fremdsprachen / Goal Health: Healthy Teaching and Learning of Foreign Languages

Im Rahmen des Projekts Partners in Mobility an der Europa-Universität Flensburg findet im Wintersemester 2023/24 ab dem 16.10.2023 montags von 16:30-17:30 Uhr eine digitale Ringvorlesung zum Thema „Ziel Gesundheit: Gesundes Lehren und Lernen von Fremdsprachen / Goal Health: Healthy Teaching and Learning of Foreign Languages“ statt. Alle Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer sind herzlich eingeladen, bei allen […]

Deutschlehrer*innentag 28. 3. 2023

Liebe SUNG-Mitglieder, wir möchten Sie auf den Deutschlehrer*innentag – Tag der Kreativität und Vielfalt am 28. März 2023 aufmerksam machen. Nähere Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden Sie unter: https://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/deutschlehrerinnentag/

Nemecký deň 8. 6. 2022 Nitra

SUNG sa v stredu, 8. júna 2022, zúčastnil podujatia „Nemecký deň“ na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre, ktoré bolo súčasne prvým pracovným stretnutím nemeckých bilingválnych gymnázií a škôl s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka. Prečítajte si viac v sekcii Aktivitäten 2022

Goethe-Institut Bratislava : Stellenausschreibung

Goethe-Institut Bratislava : Stellenausschreibung BILDUNGSKOOPERATION UND FORTBILDUNGSDIDAKTIK FÜR DEUTSCHE SPRACHE Das Goethe-Institut sucht zum 15.8.2022 eine/-n engagierte/-n Kollegen/-in. Nähere Informationen finden Sie hier: Stellenausschreibung

SUNG: Stammtisch 27. 4. 2022 Košice

Milé kolegyne, milí kolegovia, srdečne Vás pozývam na stretnutie učiteľov nemeckého jazyka, na ktorom sa už môžeme vidieť osobne a bez rúšok z tváre do tváre. Stammtisch sa uskutoční v stredu 27.4.2022 o 15:30 hod. v priestoroch Kultúrno-vzdelávacieho centra pri Štátnej vedeckej knižnici vedľa nemeckej študovne na Pribinovej ulici v Košiciach. Spoluorganizátorom podujatia je Štátna […]

Aufruf: Slowakische Zeitschrift für Germanistik 1/2022

Beiträge mit folgenden Schwerpunkten sind willkommen: sprach-, literatur- und übersetzungswissenschaftliche Beiträge wie auch Beiträge zur Forschung und Lehre aus allen für Deutsch als Fremdsprache relevanten Bereichen. Abgabetermin für Beiträge: 30. April 2022 (szfg@sung.sk). Manuskripthinweise

Moderné trendy vo vyučovaní nemčiny, 26. 8. 2021 ŠPÚ

Štátny pedagogický ústav v Bratislave v spolupráci s Edukácia @ Internet organizuje dňa 26. augusta 2021 v Štátnom pedagogickom ústave stretnutie učiteľov nemeckého jazyka a učiteľov zo škôl s vyučovaním nemeckého jazyka. V rámci vzdelávania budú mať učitelia možnosť sa oboznámiť nielen metodikou CLIL, ale aj s novými trendami vo vyučovaní. Podrobnejšie informácie sú v […]