Štátny pedagogický ústav v Bratislave v spolupráci s Edukácia @ Internet organizuje

dňa 26. augusta 2021 v Štátnom pedagogickom ústave

  1. stretnutie učiteľov nemeckého jazyka a učiteľov zo škôl s vyučovaním nemeckého jazyka.

V rámci vzdelávania budú mať učitelia možnosť sa oboznámiť nielen metodikou CLIL, ale aj s novými trendami vo vyučovaní.

Podrobnejšie informácie sú v pozvánke a prihláške na vzdelávanie.