Liebe SUNG-Miglieder,

wir möchten Sie auf eine CLIL-Fortbildung im Bereich Fremdsprachen (Englisch und Deutsch) aufmerksam machen. Nähere Informationen finden Sie unten.
Ihr SUNG-Team

Vzdelávanie pre učiteľov v metodike CLIL

v dňoch 21. januára a 5. februára sa uskutoční vzdelávanie aj pre
učiteľov nemeckého jazyka zamerané na metodiku CLIL. Školiteľmi
budú uznávaní odborníci v oblasti CLIL, Kevin Schuck (AJ) a Oliver
Meyer (NJ).

Štátny pedagogický ústav, Prešovská univerzita, Trnavská
univerzita a Univerzita Mateja Bela v spolupráci s Európskym centrom
moderných jazykov v Grázi organizuje v dňoch 21. januára a 5.
februára 2021 on-line vzdelávanie zamerané na aplikovanie metódiky
CLIL.

Vzdelávacie podujatie je určené učiteľom nemeckého jazyka,
učiteľom odborných predmetov, ktorí ovládajú nemecký jazyk.
Školiteľmi budú uznávaní odborníci v oblasti CLIL, Kevin Schuck
(AJ) a Oliver Meyer (NJ).

V prípade záujmu je potrebné sa zaregistrovať na
https://bit.ly/34nAeh6 do 15.1.2021. Počet účastníkov je
limitovaný.