Milí učitelia nemeckého jazyka, 
ministerstvo školstva poskytuje dotáciu na učebnice. 
Zoznam ponúkaných učebníc nájdete tu https://edicnyportal.iedu.sk/Documents/Show/98
Nachádzajú sa tu aj učebnice cudzích jazykov – na konci dokumentu. 
Podrobné informácie nájdete tiež tu: https://www.minedu.sk/26862-sk/rok-2021/
Neváhajte sa pýtať na ponúkanú dotáciu na učebnice cudzích jazykov na svojej škole. 
S pozdravom 
Mgr. Ľubica Babjaková členka výboru SUNG