Liebe SUNG-Mitglieder,

wir möchten Sie gerne auf unseren Pressebericht zum Europäischen Tag der Sprachen aufmerksam machen:

Vyhlásenie Spoločnosti učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska (SUNG) pri príležitosti Európskeho dňa jazykov

Zahlreiche Medien haben schon darauf reagiert:

Nemčinári a germanisti žiadajú posilniť výučbu druhého cudzieho jazyka

Nemčinári a germanisti žiadajú posilniť výučbu druhého cudzieho jazyka o jednu hodinu

Nemčinári žiadajú posilnenie výučby druhého cudzieho jazyka: Vítajú otvorenie trhu s učebnicami

Nemčinári žiadajú posilnenie výučby druhého cudzieho jazyka: Vítajú otvorenie trhu s učebnicami