Dotácia na učebnice NJ

Milí učitelia, milé učiteľky nemeckého jazyka,milí členovia, milé členky SUNG, dôležitá informácia:Ministerstvo školstva poskytne školám dotáciu na učebnice nemeckého jazyka pre školský rok 2020/2021. Na Edičnom portáli je zverejnený Zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov, na zakúpenie ktorých ministerstvo školstva poskytne školám finančné prostriedky – cudzí […]