Milí učitelia, milé učiteľky nemeckého jazyka,
milí členovia, milé členky SUNG,

dôležitá informácia:
Ministerstvo školstva poskytne školám dotáciu na učebnice nemeckého jazyka pre školský rok 2020/2021. Na Edičnom portáli je zverejnený Zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov, na zakúpenie ktorých ministerstvo školstva poskytne školám finančné prostriedky – cudzí jazyk https://edicnyportal.iedu.sk/Documents/Show/40 Učebnice nemeckého jazyka nájdete na stranách 23 – 28. Počas prázdnin bol zoznam rozšírený aj o učebnice nemeckého jazyka pre 2. stupeň ZŠ a nachádzajú sa tu učebnice nielen pre základné, ale aj pre stredné školy.
Ďalšie informácie k dotácii nájdete aj tu:
https://www.minedu.sk/24459-sk/rok-2020/
https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/ucebnice

Vyberte pre svojich žiakov tú najlepšiu učebnicu a kontaktujte svoju školu ešte počas prázdnin, keďže školy v súvislosti s týmto nákupom musia robiť aj verejné obstarávanie.
Dúfame, že sme Vás touto informáciou potešili, aby ste sa mohli lepšie pripraviť na nový školský rok s modernejšími učebnicami.
Prajeme Vám ešte pokojnú a krásnu dovolenku.

Váš SUNG-tím